wtorek, 28 października 2008

Skarbniczka kontra burmistrz...w sądzie

W dniu jutrzejszym tj. we środę 29 października 2008, przed Sądem Grodzkim w Sanoku odbędzie się pierwsza rozprawa sądowa z powództwa Ryszardy Bartosik - Skarbniczki Gminy Zagórz przeciw Bogusławowi J. - Burmistrzowi Zagórza. Pretekstem do pozwu stała się publikacja w dzienniku regionalnym "Nowiny", autorstwa red. Doroty Mękarskiej, w której pozwany miał zdaniem powódki dopuścić się wzgędem niej pomówienia. Wspomianiana tu publikacja opisywała trzecią (z wielu następnych) nieudaną próbę odwołania Ryszardy Bartosik z pełnionej przez nią funkcji. W swej wypowiedzi dla "Nowin", Bogusław J. argumentując swój brak zaufania do skarbniczki stwierdził, że: (...) - "Nie mogłem tolerować pracownika, który działa na szkodę gminy" oraz "Pani skarbnik nie tylko utrudniała pracę burmistrzowi, ale też wpływała negatywnie na pracę urzędu".
Ponawiane wielokrotnie (jak do tej pory bezskutecznie) przez zagórskiego burmistrza wnioski o odwołanie skarbniczki każdorazowo upadały dzięki głosom radnych ze stowarzyszenia Wiara Tradycja Rozwój (WTR), którzy w radzie gminy stanowią zdecydowaną większość. Broniąc Ryszardy Bartosik radni WTR wielokrotnie wskazywali na jej wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie zawodowe, podkreślając jednocześnie, iż liczne kontrole kompetentnych organów nie ujawniły w kwestii pracy skarbniczki nieprawidłowości dających podstawę prawną do jej zwolnienia. Do sprawy na pewno powrócimy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twój komentarz.