środa, 29 października 2008

Skarbniczka vs Burmistrz - pierwsze starcie. Ugody nie będzie!

Dziś punktualnie o godz. 9.00 przed Sądem Grodzkim w Sanoku odbyła się pierwsza, pojednawcza rozprawa w procesie sądowym pomiędzy: występującym w charakterze oskarżonego (z art. 212. § 1 kk) Bogusławem J. - Burmistrzem Zagórza a pokrzywdzoną Ryszardą Bartosik - Skarbniczką Gminy Zagórz. Jak już informowaliśmy pretekstem do pozwu stała się publikacja w dzienniku regionalnym "Nowiny", autorstwa red. Doroty Mękarskiej, w której oskarżony miał zdaniem pokrzywdzonej dopuścić się względem niej pomówienia. Wspomniana tu publikacja opisywała trzecią (z wielu następnych) nieudaną próbę odwołania Ryszardy Bartosik z pełnionej przez nią funkcji. W swej wypowiedzi dla "Nowin", Bogusław J. argumentując swój brak zaufania do skarbniczki stwierdził, że: (...) - "Nie mogłem tolerować pracownika, który działa na szkodę gminy" oraz "Pani skarbnik nie tylko utrudniała pracę burmistrzowi, ale też wpływała negatywnie na pracę urzędu".
Półgodzinne posiedzenie sądu prowadzone przez SSR Renatę Hejnar nie doprowadziło do zawarcia ugody pomiędzy stronami, które bezpośrednio po rozprawie odmówiły jakichkolwiek komentarzy. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne przedstawiciele mediów nie mogli uczestniczyć w pierwszej - pojednawczej rozprawie. Taka ewentualność w przypadku kolejnych rozpraw uzależniona jest od woli i stosownego wniosku pokrzywdzonej. Kolejna odsłona pojedynku sądowego pomiędzy Skarbniczką a Burmistrzem Zagórza odbędzie się 10 grudnia. Do sprawy powrócimy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twój komentarz.