Zmarł Tadeusz Ball

Dziś w nocy w wieku 56 lat zmarł Tadeusz Ball - powszechnie szanowany i ceniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu. Pracę w zagórskim magistracie rozpoczął jeszcze za rządów naczelnika Lucjana Burgera jako kierownik referatu organizacyjnego. Potem awansował na stanowisko sekretarza, na którym pracował przez kilkanaście lat. W zbiorowej pamięci zagórzan  pozostanie jego ogromna wrażliwość i kultura osobista. Panie Świeć nad Jego Duszą.