Marek Kuchciński interweniuje w sprawie możliwego pogorszenia warunków pracy nauczycieli

Przygotowywany przez Rząd Donalda Tuska dokument „Plan rozwoju i konsolidacji finansów 2010-2011” przewiduje zmianę organizacji czasu pracy nauczycieli oraz daleko idące zmiany w systemie awansu zawodowego. Nowy system zatrudnienia i wynagradzania miałby polegać na „wyjęciu” nauczycieli z Karty Nauczyciela i zatrudnieniu na podstawie Kodeksu Pracy, a więc na gorszych warunkach. Obecnie dotyczy to niektórych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Dokument ten zawiera również likwidację prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej i wprowadzenie świadczeń na gorszych warunkach oraz zwiększenie tygodniowo pracy nauczycielom o 4 godziny. Propozycje te są bardzo źle przyjęte przez środowisko zawodowe. W związku z tym poseł na Sejm RP Marek Kuchciński (na zdjęciu obok) zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z interpelacją, w której postuluje m.in. wycofanie się Rządu RP z powyższych zamierzeń.

autor: Lucyna Podhalicz
Dyrektor Biura Poselskiego
Marka Kuchcińskiego