„Równać Szanse” i „RITA” dla Zagórza!


GMINA ZAGÓRZ: Zespół ds. promocji i małych projektów udanie aplikował do dwóch prestiżowych programów finansowanych przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Na co zostaną wykorzystane granty o wysokości ponad 43 500 zł?

Pierwszy projekt pt. „Zagórski LIP DUB zintegruje dokształci i wypromuje młodych!” powstał pod egidą Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (MGOKiS)  w Zagórzu zyskując uznanie ekspertów tegorocznej edycji Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse”. Chętnych na 7 – tysięczne dotacje było wielu. W konkursowe szranki stanęło aż 512 instytucji z całej Polski. Tylko z samego Podkarpacia wpłynęło 36 wniosków. Ostatecznie zagórski wniosek razem z jeszcze dwoma podkarpackimi aplikacjami znalazł się w gronie 107 beneficjentów konkursu. Projekt adresowany jest w pierwszej kolejności do radnych z Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz. W toku kilkumiesięcznych zajęć przewidziano m.in.: trening kompetencji interpersonalnych, zajęcia z zakresu public relations oraz warsztaty dziennikarskie. Zwieńczeniem wspólnych działań będzie produkcja lib dub’a (filmu reklamowego) promującego lokalnych młodzieżowych liderów i osobowości z dziedziny kultury, sztuki  i sportu.

Istotą drugiego projektu nagrodzonego (36 540 zł) w ramach Programu Przemiany w Regionie – RITA jest integracja i doskonalenie zawodowe wybranych przedstawicieli polskiej i ukraińskiej administracji publicznej oraz służb mundurowych w perspektywie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012”. Bezpośrednim beneficjentem projektu pt. Polsko – Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Współpracy „Bieszczady 2012” jest Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowem. W toku półrocznych działań zaplanowano m.in.:
- certyfikowany kurs z zakresu ratownictwa medycznego dla 15 strażaków z terenu Gminy Zagórz,
- wizytę studyjną w Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia (PUBŻ)  we Lwowie,  
- międzynarodowe manewry strażackie z udziałem: studentów i wykładowców  PUBŻ, funkcjonariuszy: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, ratowników Bieszczadzkiej Grupy GOPR oraz jednostek OSP z Gminy Zagórz,
- konferencje naukową poświęconą problematyce integracji systemów bezpieczeństwa ludności w kontekście integracji europejskiej.
Autorem i koordynatorem obu projektów jest Jerzy Zuba – pracownik zespołu ds. promocji i małych projektów UMiG w Zagórzu. Sukcesy funkcjonującej od niespełna roku komórki organizacyjnej są według  Burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka najlepszym uzasadnieniem sensowności jej powołania. – Zespół od początku swojego istnienia pozyskał ponad 116 000 zł. W obecnej sytuacji finansowej naszej gminy każda dodatkowa złotówka jest bardzo cenna. – podkreśla gospodarz zagórskiej gminy.
                                                                                                                                 
Sabina Fal