sobota, 18 lutego 2012

Gmina Zagórz w stanie gotowości


GMINA ZAGÓRZ: Z inicjatywy burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka w czwartek 16 lutego w zagórskim magistracie odbyło się posiedzenie Miejsko – Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem obrad był stopień przygotowania gminy Zagórz na wypadek wystąpienia lokalnych podtopień spowodowanych odwilżą.
- Moja prośba do Państwa o dzisiejsze spotkanie wynika stąd, iż po fali siarczystych mrozów możemy spodziewać się odwilży. Po raz pierwszy od wielu lat nasze rzeki są skute lodem dosłownie do dna. Taki stan rzeczy może przy gwałtownej odwilży spowodować zagrożenie powodziowe. Musimy być
gotowi na wystąpienie tego rodzaju sytuacji kryzysowych – powiedział burmistrz Zagórza witając uczestników spotkania.
Moderator dalszej części dyskusji, ppłk Leon Myrdak - specjalista w zakresie zarządzania kryzysowego, stwierdził, że przy utrzymujących się od kilku dni warunkach atmosferycznych działania urzędu i służb odpowiedzialnych za ochronę ludności w sytuacjach kryzysowych powinny koncentrować się na trzech elementach: ustaleniu miejsc wystąpienia podtopień, przygotowaniu odpowiedniego sprzętu i materiałów (worki z piaskiem) oraz stałym monitoringu rzek. W powodziowym kontekście newralgicznymi dzielnicami Zagórza bez wątpienia są Wielopole i Żabnik.
- W razie wystąpienia podtopień mamy do dyspozycji 50 metrów sześciennych piasku, 3000 worków oraz samochody do transportu piasku w workach, jak i luzem - zapewnił Marian Hniłka – Prezes Zakładu Usług Technicznych w Zagórzu.
- W trakcie rutynowych patroli na bieżąco monitorujemy stan rzek. W razie wystąpienia realnego zagrożenia powodującego na przykład konieczność ewakuacji, do ochrony bezpieczeństwa i mienia mieszkańców gminy Zagórz dotkniętych bezpośrednio powodzią możemy zaangażować 8 funkcjonariuszy wyposażonych w 2 dwa radiowozy – poinformował Wojciech Urban – kierownik Posterunku Policji w Zagórzu. W razie konieczności ewakuacji poszkodowani nie będą musieli martwić się o suchy kąt gdyż burmistrz Nowak polecił dyrektorom szkół z terenu gminy Zagórz przegląd pomieszczeń szkolnych pod kątem możliwości urządzenia w nich noclegów dla ewentualnych powodzian. Jeśli w trakcie najbliższych nocy zostaną odnotowane temperatury plusowe do stałego monitorowania rzek zostaną zaangażowani członkowie gminnych jednostek OSP – zgodnie zapewnili Robert Gołkowki i Bogusław Mołczan – Prezes i Komendant Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Zagórzu.
Wszystkie sygnały i informacje na temat ewentualnego zagrożenia powodziowego będą spływać do Pawła Garko – podinspektora ds. zarzadzania kryzysowego i OC w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz. W sytuacjach zagrożenia sprawny przepływ informacji jest sprawą kluczową, gdyż stosowanych w tego rodzaju wypadkach procedur nie da się wdrożyć „na telefon”. Przykładowo formalności związane z  zaangażowaniem saperów do usuwania zatorów lodowych trwają 3 dni.
Burmistrz Zagórza świadom tych uwarunkowań ma nadzieje, że do powodzi mimo wszystko nie dojdzie, ale jak podkreśla: - Tam gdzie w grę wchodzi zdrowie i życie mieszkańców trzeba dmuchać na zimne i być w stałej gotowości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twój komentarz.