środa, 21 marca 2012

OGŁOSZENIE O NABORZE – NIEODPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO!


OGŁOSZENIE O NABORZE – NIEODPLATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO!
            Gmina Zagórz ogłasza nabór kandydatek i kandydatów do uczestnictwa w 102 – godzinnym, nieodpłatnym kursie języka angielskiego w ramach projektu  „AKADEMIA DEMOKRACJI I ROZWOJU - kształtowanie lokalnego aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzajemny transfer wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania podstawowych problemów społeczności lokalnych w oparciu o doświadczenia samorządowe Gminy Zagórz (Polska) oraz Villars-sur-Glâne (Szwajcaria)”.

Warunki uczestnictwa:

  • wiek minimum 13 lat 
  • aktywna działalność na rzecz lokalnego środowiska w organizacjach społecznych (samorządy szkolne, Młodzieżowa Rada Gminy, OSP, kluby sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich i inne) lub
  •  działalność zawodowa i społeczna na różnych poziomach samorządu lokalnego (np. sołtysi, przewodniczący osiedli, radni, pracownicy samorządowi),
  •   kurs zostanie poprzedzony testem kompetencji językowych, w oparciu o który nastąpi podział na grupy odpowiadające poziomowi indywidualnych umiejętności 
  • zajęcia będą odbywać się od maja 2012 r. przez okres 6 miesięcy, 2 razy po dwie godziny lekcyjne tygodniowo, 
  • uczestnicy zajęć otrzymają bezpłatne pomoce naukowe oraz certyfikat ukończenia kursu, 
  • decyzję o ostatecznej rekrutacji kandydatów podejmie Komisja konkursowa w składzie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej,
  • preferowani będą kandydaci z terenu Gminy Zagórz ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych liderów społecznych,
  •  liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia w formie elektronicznej zawierające: imię i nazwisko, wiek, funkcję społeczną/stanowisko służbowe oraz, krótkie uzasadnienie swojej kandydatury należy wysyłać na adres mailowy jzuba@zagorz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2012.
Udział w zajęciach przewidzianych w ramach kursu językowego jest obowiązkowy. Lista osób wyłonionych w wyniku rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zagorz.pl w terminie 2 tygodni od daty zakończenia naboru.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twój komentarz.