czwartek, 7 czerwca 2012

Święto lwowskich strażaków (video)

LWÓW/ZAGÓRZ: 2 czerwca na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia (LPUBŻ) odbyła się  promocja tegorocznych absolwentów. Podniosła uroczystość zgromadziła szacowne grono przyjaciół i partnerów Uniwersytetu wśród, których od 8 maja br. jest także Gmina Zagórz.
Uroczystą galę ze strony ukraińskiej zaszczycił swą obecnością m.in. Wasyl Kwaszuk - wiceminister Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy oraz Petro Kołodij – pierwszy zastępca przewodniczącego lwowskiej rady wojewódzkiej. Gratulacje i serdeczności pod adresem rektora LPUBŻ gen. Mychajły Koziara kierowali przedstawiciele polskich instytucji partnerskich w osobach:  st. bryg. Marka Chmiela - komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz bryg. Sławomira Wojty – zastępcy komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta
Nowaka, który ze względu na zaplanowane wcześniej obowiązki służbowe nie mógł osobiście uczestniczyć we lwowskich uroczystościach reprezentował Jerzy Zuba – główny specjalista ds. małych projektów i promocji Gminy Zagórz, autor i koordynator projektu POLSKO – UKRAIŃSKA Akademia Bezpieczeństwa i Współpracy „Bieszczady 2012”, którego zwieńczeniem w dniu 8 maja br. stały się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze w Kalnicy oraz podpisanie umowy o współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Zagórz a Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia.
Nasza gmina znalazła się w prestiżowym gronie instytucji, które na poziomie lokalnym  pracują na rzecz kontynuacji procesu integracji europejskiej i podnoszenia bezpieczeństwa ludności w rejonie wschodniej granicy Unii Europejskiej, która w naszym narodowym interesie nie może stać się nową „żelazną kurtyną”. Mam nadzieję, że otwartość na tę problematykę Pana Burmistrza Nowaka i nowe kontakty, które udało się  nawiązać we Lwowie już niebawem zaowocują kolejnymi pożytecznymi dla Polaków i Ukraińców projektami –  stwierdza Jerzy Zuba

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twój komentarz.