sobota, 13 czerwca 2015

Będzie przełom?


W najbliższy wtorek 16 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się kolejne posiedzenie zespołu roboczego zajmującego się problematyką linii kolejowej nr 108. Dziękując Pani Marszałek Marii Kurowskiej za zaproszenie zarówno w imieniu własnym, jak i burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka, którego w sprawach kolejowych mam zaszczyt reprezentować, pragnę po raz kolejny potwierdzić wolę poszukiwania najlepszych możliwych rozwiązań w przedmiotowej kwestii. Z uwagi na ograniczenia natury budżetowej i infrastrukturalnej osiągnięcie satysfakcjonującego wszystkie strony konsensusu nie będzie łatwe. Pomimo wielości własnych zadań zagórski samorząd odpowiadając na oczekiwanie wyrażone przez władze województwa wyraził gotowość partycypacji w bezpośrednich kosztach funkcjonowania połączeń do Zagórza - o ile te zostaną zorganizowane w oparciu o rozkład jazdy uwzględniający godziny funkcjonowania szkół i zakładów pracy. I właśnie ten problem będzie głównym tematem wtorkowych obrad gdyż obecna oferta
Przewozów Regionalnych bazująca na jednym szynobusie jest całkowicie nieatrakcyjna dla mieszkańców Powiatu Sanockiego. Tytułowy przełom jest bardzo potrzebny wszystkim partnerom  społecznego dialogu w sprawie kolei. Z rozmaitymi zawirowaniami toczy się on w głównej mierze dzięki kolejarzom, którzy powstrzymując się już dwukrotnie od zapowiadanych wcześniej pikiet dali wyraz dobrej woli i odpowiedzialności. Pozostaje mieć nadzieje, że symboliczna dłoń wyciągnięta do zgody ostatecznie nie zostanie odtrącona przez wojewódzkich decydentów. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twój komentarz.