Wielka Obywatelska Składka Kolejowa: Zagórz pokazał serce dla kolei. W kasie WOSK jest ...

Wielka Obywatelska Składka Kolejowa: Zagórz pokazał serce dla kolei. W kasie WOSK jest ...: W piątek 2 lutego br. Rada Miejska w Zagórzu w odpowiedzi na apel Starosty Sanockiego (analogicznie jak niedawno uczynili to radni...