Pisany mi los WOJOWNIKA...

Przyznam szczerze, iż nie tak wyobrażałem sobie podsumowanie mojej działalności samorządowej na gruncie kolei... W kontekście nasilających się problemów taborowym skutkujących okresowym i odcinkowym wprowadzeniem Zastępczej Komunikacji Autobusowej dodatkowe, codzienne pociągi uruchomione przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 2 września br. coraz trudniej traktować jako zwiastun trwałej poprawy kondycji kolei w Bieszczadach. 
To smutne, że na inaugurację kampanii samorządowej wracamy do kolejowych klimatów rodem z 2014 r. No cóż widać, że w samorządzie pisany mi los wojownika. Publikowane poniżej pismo do Wicemarszałka Bogdana Romaniuka jest dowodem, iż ponad polityczną poprawność zawsze przedkładam interes moich Wyborców... Byłem, jestem i zawsze będę po Waszej stronie!