KAPITAŁ LUDZKI

Moja droga do samorządu powiatowego zaczęła się od działalności społecznej w różnych stowarzyszeniach, które stanowią fundament społeczeństwa obywatelskiego. Wielu zapaleńców często zupełnie anonimowo i bezinteresownie wykonuje ogrom dobrej społecznej roboty w różnych dziedzinach. Będąc radnym powiatowym, który samorządowe ostrogi zdobywał właśnie w III sektorze zawsze starałem się wspierać inicjatywy wypływające z tego środowiska.  Do takowych bez wątpienia należy zaliczyć Bieszczadzki Puchar Głowatki, który w ciągu niespełna 8 lat ewoluował z poziomu kameralnych spotkań lokalnego środowiska wędkarskiego zyskując renomę wydarzenia na trwałe wpisującego się do kalendarza krajowych imprez wędkarskich. Mam dużą satysfakcję, iż zagórskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego - główny organizator głowatkowych zmagań w ciągu minionej kadencji każdorazowo uzyskiwał wsparcie finansowe z budżetu Powiatu Sanockiego. Ogromnie cieszy mnie dynamiczny rozwój Akademii Piłkarskiej Kolejarz, w którym mam swój skromny udział poprzez pomoc w pozyskaniu sponsora, który finansowo wsparł klub na starcie jego działalności. To właśnie liczni pasjonaci skupieni w organizacjach tworzących tzw. "trzeci sektor" są solą ziemi naszych Małych Ojczyzn. Bezwarunkowo zawsze byłem, jestem i będę po ich stronie!