KOLEJ

Sprawując mandat radnego Rady Powiatu Sanockiego podczas upływającej kadencji najwięcej uwagi i energii poświęciłem problematyce transportu kolejowego. Powodów ku temu było kilka. Oprócz tych natury rodzinnej (mój śp. dziadek Józef Sieniawski był wieloletnim pracownikiem PKP) czynnikami determinującymi moją prokolejową aktywność były: skala problemu wykluczenia komunikacyjnego Bieszczadów oraz fakt, iż transport kolejowy jest jednym z kluczowych elementów rozwoju i bezpieczeństwa regionu, którego wschodnia granica jest równocześnie wschodnią flanką NATO oraz Unii Europejskiej. Z uwagi na powyższe wiele działań na rzecz ochrony i promocji transportu kolejowego realizowałem we współpracy ze służbami podległymi MSWiA oraz MON. Ale zacznijmy od początku...
Początek upływającej obecnie kadencji samorządowej zbiegł się w czasie z widmem całkowitego zawieszenia połączeń kolejowych na odcinku Jasło - Zagórz. W tym trudnym okresie (koniec 2014 r.) ruch pasażerski na linii 107 Łupków - Zagórz był zawieszony od trzech lat... W zaistniałej sytuacji działając w podwójnej roli radnego powiatowego oraz pełnomocnika Burmistrza Zagórza d/s kolei pod egidą kampanii społecznej KochamKolej.pl podjąłem zdecydowaną i konsekwentną walkę. O zatrzymanie degradacji transportu kolejowego w regionie zabiegałem na różne sposoby... W debacie publicznej "face to face" z obecnym Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Innym razem z... siekierą i piłą motorową w ręce odkrzaczając nieużytkowaną od 1994 r. linie kolejową nr 102. Kiedy zawodziły konwencjonalne metody perswazji barykady kolejowego "niedasizmu" atakowałem... z rapem na ustach. Kamieniami milowymi w tej czasami beznadziejnej i nierównej walce były następujące wydarzenia:
  • wznowienie latem 2015 r (po czterech latach przerwy) pasażerskiego ruchu kolejowego na PLK 107.  
                          
  • uruchomienie weekendowych pociągów  "Bieszczadzki Żaczek" relacji Rzeszów - Komańcza
                          
  • uruchomienie wakacyjnego pociągu "Wojak Szwejk" relacji Rzeszów - Medzilaborce 
                           
  • pozyskanie alternatywnego i potencjalnie komplementarnego wobec PR przewoźnika w postaci firmy SKPL "Cargo" Sp. z o.o. ze Zbierska, obsługującego obecnie dalekobieżne połączenie kolejowe PKP relacji Zagórz - Gdynia, które w okresie wakacyjnym przedłużono do Łupkowa.  W obu przypadkach na trasie z Bieszczad do Jasła firma SKPL "Cargo" Sp. z o.o. świadczyła/świadczy podwykonawstwo kolejowych usług przewozowych na rzecz wiodącego, polskiego przewoźnika kolejowego jakim jest PKP Intercity.  
                          
  • Opracowanie koncepcji Karpackiej Kolei Euroregionalnej. Idea ta stając się jednym z pięciu kluczowych elementów programu Prawa i Sprawiedliwości na  rozwój Podkarpacia w sferze konkretów zaowocowała póki co ubiegłorocznym, pierwszym po siedmioletniej przerwie przejazdem szynobusu SKPL Cargo Sp. z o.o. z Zagórza na ukraińską stronę przejścia granicznego w Krościenku.                           
                         
 Pozytywnym akcentem wieńczącym mój czteroletni okres samorządowej działalności na rzecz kolei stało się wdrożone z dn. 2 września 2018 poszerzenie oferty przewozowej pociągów POLREGIO na liniach 107 i 108. W kontekście nasilających się problemów taborowym skutkujących okresowym i odcinkowym wprowadzeniem Zastępczej Komunikacji Autobusowej dodatkowe, codzienne pociągi uruchomione przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego coraz trudniej traktować jako zwiastun trwałej poprawy kondycji kolei w Bieszczadach. Dlatego w swej dalszej działalności publicznej na rzecz kolei będę zabiegał o realizację projektu Karpacka Kolej Euroregionalna w pierwotnym kształcie zakładającym  komplementarną dywersyfikacji przewoźników kolejowych obsługujących bieszczadzkie szlaki kolejowe.
Poprzez swe kontakty na poziomie resortowym, współpracując ściśle z zainteresowanymi parlamentarzystami będę wspierał działania na rzecz włączenia funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei w struktury służb podległych MSWiA.
Ten ambitny ale realny program wyborczy oddaję do Państwa oceny w 100 - lecie bohaterskich czynów Obrońców Węzła Zagórskiego. Z myślą o uczczeniu Ich Pamięci ruszają współtworzone i koordynowane przeze mnie projekty. Pierwszy, inwestycyjny realizowany przez Gminę Zagórz dotyczy budowy Skweru Pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r., którego sercem będzie gruntownie odremontowana zagórska lokomotywa Tk-t 48 - 124. Efektem drugiego przedsięwzięcia stanie się muzyczna Ballada o Obrońcach Węzła Zagórskiego zaśpiewana na 100 - lecie Ich trudu stoma głosami wspólnie z Zespołem "Bieszczadersi".
Dziękując za zapoznanie się z moim kolejarskim dorobkiem i planami na przyszłość serdecznie zapraszam do współpracy!